Un lloc on gaudir de la dansa

Per a mí la dansa no és només l’art que dona expressió a l’ànima humana mitjançant el moviment, sinó també el fonament d’una concepció complerta de la vida més lliure, més armoniosa, més natural.

Isadora Duncan

Per a nosaltres la dansa és vida i la vida és dansa. Per això dansar forma part del nostre dia a dia i també per això ens agrada compartir i transmetre els beneficis d’aquest hàbit divertir i guaridor.

La nostra base és la Dansa Lliure Malkovsky que és una via d’expressió artística, d’alliberament del cos i del moviment, i de de coneixement i creixement personal. La seva pràctica és accessible a tothom. El suport musical serveix de matriu i inspiració al moviment i està escollit, amb molta cura, del repertori clàssic i de músiques del món.

En alguns cursos tenim música en directe, piano o  guitarra i això multiplica la nostra joia.

Una característica de la nostra dansa lliure és que al grup s’acull a tothom. Aquesta dansa és bona per al cos i per a qualsevol cos. I té beneficis per a la salut en tres aspectes: el físic, perquè no forces, sempre a favor del cos i aprens a jugar amb els límits; l’espiritual, perquè ens ajuda a entrar en un estat de pau, meditació i presència; i en l’emocional, perquè practiquem l’expressió de les emocions, en la repetició de moviments i en les coreografies.

També ens agraden altres tipus de dansa i moltes vegades combinem diferents danses.